Paměť je zrádná

Zapomínat je lidské, a pokud nejde o život, tak se nic zásadního neděje. Ale co když paměť ztrácí taková obec, jako třeba naše Statenice a Černý Vůl? Ztráta kolektivní paměti může mít nedozírné důsledky. Nedopusťme to…

Připomeňte si, jak se stalo, že…

O projektu

Projekt Paměť Statenic je výsledkem práce kolektivu autorů zajímajících se o dění v obci Statenice. Kolektiv čerpal informace zejména z oficiálních zápisů z jednání zastupitelstev obce od roku 1990 a z dalších dostupných pramenů.

ZJISTIT VÍCE