…ve Statenicích chybí mateřská škola?

Přestože je mateřská škola slibována a plánována již od roku 1995, stále v obci není.

Školku a školu vnímáme pro obec jako vklad do budoucnosti. Je to nutnost, která nesnese odkládání, a jejich absence představuje velký problém, na který dennodenně naráží mnoho statenických a černovolských rodičů.

Stavba školky je už po několik volebních období důležitým tématem, ale dotažení bohužel brání historické překážky, které bylo a je nutno postupně odklidit. Jedná se především o nedostatek vhodných pozemků ve vlastnictví obce, historické nekvalitní projekty MŠ a samozřejmě také zajištění financování.

Aktuálně se zdá, že nejproblematičtější bariéry už vedení obce odstranilo a postavení školky na Parádnici je realistickým projektem následujících let. Projekt je hotov a obec zahajuje kroky k získání stavebního povolení a získání příslušné dotace.

Zeptali jsme se starostky…

„Dne 15. srpna 2022 obec převzala dokončenou projektovou dokumentaci budovy mateřské školy od architektonického studia re:architekti, kteří tak navazují na koncept územní studie centra obce, se kterým vyhráli v roce 2019 architektonickou soutěž.

Projekt MŠ Na Parádnici bude mít 3 třídy a společenský sál s terasou pro 100 lidí, který je projekčně připraven tak, aby v budoucnu umožnil školku rozšířit ještě o jednu třídu. Součástí projektu je také kvalitně řešené parkování s terasou, které bude zároveň sloužit jako zázemí pro kulturní a společenské venkovní akce pořádané na Parádnici. V zázemí bude veřejné wc a malá kavárna a je projekčně připravené pro celoroční provoz.

Po výběru zástupce obce pro tzv. inženýring, bude od září 2022 probíhat proces směřující získání povolení pro sloučené stavební řízení a je vybrán také dotační poradce, který bude paralelně k tomuto procesu shánět vhodný dotační titul. Stavební povolení podáme do konce roku 2022. Zahájení stavby se bude odvíjet od úspěšnosti získaných dotací, ale pokud by šlo vše ideálně, mohli bychom otevřít školku pro školní rok 2025/26.“

MgA. Apolena Novotná, starostka

Zásadní kroky a rozhodnutí

1990 – výchozí stav

 • MŠ ani ZŠ v obci nejsou s ohledem na nízký počet dětí, ty navštěvují zařízení v sousedních obcích.

V období 1990–1994

Původní budova školy se prodává a současně se zadává zpracování nového územního plánu, který je dokončen v roce 1997 a počítá s celkovou plochou 376 ha, 3000 trvale bydlícími obyvateli a 500 přechodně bydlícími obyvateli. Prodej budovy školy společně s plánováním takto rozsáhlého rozvoje je zcela nekoncepční záležitostí.

Složení zastupitelstva
 • Bouška František, Ing. (starosta)
 • Birhanzl Ivan (místostarosta)
 • Bubník Otakar
 • Horáček M.
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Lorenc L.
 • Lukáš Miroslav
 • Plecitá Libuše
 • Pokorný Michal

V období 1994–1998

 • 1995 – Příslib od H-Systém – příslib vybudování školky ze strany developera.
Složení zastupitelstva
 • Bouška František, Ing. (starosta)
 • Kopinec Jan, Ing. (místostarosta)
 • Lukáš Miroslav
 • Plecitá Libuše
 • Pokorná Yvona
 • Pokorný Michal
 • Sedláček Jiří

V období 1998–2002

 • V dostupných dokumentech nejsou uvedeny žádné aktivity obce v této oblasti.
Složení zastupitelstva
 • Kopinec Jan, Ing. (starosta)
 • Čálek Alois (místostarosta)
 • Jeroušek Miroslav, Ing.
 • Makrlíková Anna, Ing.
 • Pokorná Yvona
 • Pokorný Michal
 • Srba Karel, Ing.

V období 2002–2006

Složení zastupitelstva
 • Pokorný Michal (starosta)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 7/2005)
 • Vyšínová Jana (místostarostka od 8/2005)
 • Blecha Zdeněk (do 11/2002)
 • Brávek Jiří (od 8/2005)
 • Brož Ivan
 • Brož Jiří
 • Hrdina Vojtěch (do 8/2005)
 • Kopinec Jan, Ing.

V období 2006–2010

 • 2008 – Jednání s developerem CPI – informace o jednání s CPI, dle CPI je územní rozhodnutí z roku 2002 platné, obec požaduje 30 mil. Kč na MŠ, nejasný záměr výstavby.
 • 2008 – Projekt MŠ v budově obecního úřadu – přípravy na projekt MŠ v budově OÚ, informace o problému MŠ na OÚ z důvodu nevlastnění pozemků, projekt MŠ na Parádnici má být do 3-5 let.
 • 2008 – Projektová dokumentace na MŠ – zakázka na projektovou dokumentaci na MŠ – dotace z letiště využita na projektovou dokumentaci na MŠ, na projekt MŠ placeno 1,68 mil. Kč, informace o postupu výstavby MŠ.
Složení zastupitelstva
 • Zeman Antonín (starosta do 12/2007)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 12/2007)
 • Pokorný Michal (starosta od 1/2008)
 • Kupec Michal (místostarosta od 1/2008)
 • Brož Ivan, Ing., CSc.
 • Hajoš Michal, Ing.
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Vyšínová Jana, Mgr. (do 12/2006)

V období 2010–2014

 • 2011 – Zpětvzetí žádosti o stavební povolení – informace o zrušení 2. změny územního plánu od Nejvyššího správního soudu, zpětvzetí žádosti o stavební povolení na MŠ, petice občanů proti pí. Novákové, nápad na mateřské centrum v OÚ.
 • 2012 – Změna územního plánu – rozhodnutí o pořízení 3. změny územního plánu Táborská/Poláčková ohledně MŠ na Parádnici.
 • 2012 – Záměr stavby MŠ – schválení záměru na umístění MŠ v budově 23a.
 • 2014 – Jednání a Alfa Praha – jednání o spolupráci na MŠ.
Složení zastupitelstva
 • Pokorný Michal (starosta do 6/2011)
 • Sládek Jan, Ing. (starosta od 6/2011)
 • Nováková Věra (místostarostka do 5/2012)
 • Šmardová Miroslava, Ing. (místostarostka od 5/2012)
 • Kupec Michal (do 9/2013)
 • Mrázek Bohuslav
 • Nyklas Jan
 • Picek František, MUDr.
 • Volková Věra, Ing.
 • Vondra Petr (od 9/2013)

V období 2014–2018

 • V dostupných dokumentech nejsou uvedeny žádné aktivity obce v této oblasti.
Složení zastupitelstva
 • Šmardová Miroslava, Ing. (starostka)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 3/2017)
 • Brož Jiří, Ing.
 • Cechel Jakub (od 5/2015)
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Nyklas Jan
 • Picek František, MUDr. (do 5/2015)
 • Pokorný Michal
 • Sládek Jan, Ing.
 • Vondra Petr
 • Zeman Antonín (od 3/2017)

V období 2018–2022

 • 2020 – Posuzování možnosti řešení – posuzování umístění budovy nové MŠ na Parádnici, nový projekt studia re:architekti v souladu s potřebami obce, nezbytné kroky k výstavbě revidovaného projektu mateřské školy na Parádnici.
 • 2020-2022 – Dočasná řešení – hledání dočasných řešení (dohody s okolními obcemi na přijímání statenických dětí, dohoda na spádové MŠ a ZŠ pro Černý vůl s Úněticemi, spolupráce s Horoměřicemi, Lichocevsí a Úholičkami.
 • 2021-2022 – Projektování MŠ na Parádnici – schválení Smlouvy o dílo na realizaci projektové dokumentace k MŠ na Parádnici s architektonickým studiem re:architekti s.r.o.; volba technologie vytápění MŠ tepelné čerpadlo země/voda; schválení firmy pro podání žádosti o dotaci na MŠ na Parádnici.
Složení zastupitelstva
 • Novotná Apolena, MgA. (starostka)
 • Pokorný Michal (místostarosta)
 • Šanda Miroslav (místostarosta)
 • Brož Ivan, Ing., CSc. MBA
 • Cechel Jakub, Ing.
 • Mašek Dominik, Ing. Mgr.
 • Maxa Matěj
 • Šmardová Miroslava, Ing.
 • Trachta Jaroslav, Ing.