Kdo kdy řídil obec

Obec je dle zákona spravována zastupitelstvem, jehož členové jsou voleni občany. Navenek za obec jedná starosta, který rovněž spravuje každodenní záležitosti obce a určuje tak směr jejího vývoje. O zásadních věcech však vždy rozhoduje kolektivně zastupitelstvo a k přijetí rozhodnutí je nutná většina hlasů jeho členů.

Dnes účinný zákon o obcích č. 128/2000 Sb. nahradil předchozí zákon o obcích č. 367/1990 Sb. Každý zastupitel obce skládal slib tohoto znění: „Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.“ (§29 odst 2 zák. č. 367/1990 Sb.). Všichni zastupitelé měli vždy jednat s principem péče řádného hospodáře, což je obecný princip pro správu cizího majetku.

Na této stránce naleznete přehled, kdo a v jakém období byl členem statenického zastupitelstva a kdo v něm za poslední více než tři dekády působil nejdéle. Starosta je v tabulce zastupitelů vždy uveden tučně.


Období 2018–2022

Složení zastupitelstva
 • Novotná Apolena, MgA. (starostka)
 • Pokorný Michal (místostarosta)
 • Šanda Miroslav (místostarosta)
 • Brož Ivan, Ing., CSc. MBA
 • Cechel Jakub, Ing.
 • Mašek Dominik, Ing. Mgr.
 • Maxa Matěj
 • Šmardová Miroslava, Ing.
 • Trachta Jaroslav, Ing.

Vedení obce s novou starostkou MgA. Apolenou Novotnou klade důraz na koncepční práci s dlouhodobými záměry s pomocí odborníků z různých oborů. Postupně jsou mapována hlavní témata obce a hledají se dlouhodobě funkční řešení. V zastupitelstvu je vysoký podíl prvně zvolených zastupitelů bez vazeb z minulosti. Vedení obce s většinou zastupitelů považuje za nezbytné narovnat vztahy s developery a dosáhnout vzájemně výhodných podmínek převodem části zisku developerů obci.

Řešená témata


Období 2014–2018

Složení zastupitelstva
 • Šmardová Miroslava, Ing. (starostka)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 3/2017)
 • Brož Jiří, Ing.
 • Cechel Jakub (od 5/2015)
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Nyklas Jan
 • Picek František, MUDr. (do 5/2015)
 • Pokorný Michal
 • Sládek Jan, Ing.
 • Vondra Petr
 • Zeman Antonín (od 3/2017)

Jedná se o pokračování politiky předchozího vedení starosty Ing. Sládka. Návrat do politiky zaznamenává po čtyřleté odmlce Ing. Kopinec, který si za svou podporu vedení obce vymáhá funkci pověřeného zastupitele nad tvorbou nového územního plánu. Na konci volebního období je přijat nový územní plán obce a uzavřena smlouva na výstavbu čistírny odpadních vod s developerem Alfa Praha. Vedení obce klade důraz na úzkou spolupráci s Alfou Praha s.r.o., kterou nechává spoluvytvářet své strategické projekty.

Řešená témata


Období 2010–2014

Složení zastupitelstva
 • Pokorný Michal (starosta do 6/2011)
 • Sládek Jan, Ing. (starosta od 6/2011)
 • Nováková Věra (místostarostka do 5/2012)
 • Šmardová Miroslava, Ing. (místostarostka od 5/2012)
 • Kupec Michal (do 9/2013)
 • Mrázek Bohuslav
 • Nyklas Jan
 • Picek František, MUDr.
 • Volková Věra, Ing.
 • Vondra Petr (od 9/2013)

Jedná se o jedno z politicky nejdynamičtějších období. Počátkem volebního období se staronovým starostou stává Michal Pokorný, který je záhy vystřídán Ing. Janem Sládkem a s tím spojeným „politickým přechodem“ Ing. Miroslavy Šmardové původně zvolené ze čtvrtého místa kandidátky Michala Pokorného na stranu Ing. Sládka. Do určité míry lze hovořit o snaze nových politiků vymezit se předchozímu přístupu Michala Pokorného. Za zásadní skutečnosti lze považovat i to, že po mnoha desítkách let nebyl v zastupitelstvu přítomen Ing. Kopinec, který kandidoval na kandidátce zcela osamocen. Dochází k zintenzivnění spolupráce obce s developerem Alfa Praha s.r.o.

Řešená témata


Období 2006–2010

Složení zastupitelstva
 • Zeman Antonín (starosta do 12/2007)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 12/2007)
 • Pokorný Michal (starosta od 1/2008)
 • Kupec Michal (místostarosta od 1/2008)
 • Brož Ivan, Ing., CSc.
 • Hajoš Michal, Ing.
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Vyšínová Jana, Mgr. (do 12/2006)

Počátkem volebního období se novým starostou stává Antonín Zeman, který deklaruje novou politiku a odklon od politiky bývalého starosty Pokorného. Po roce však rezignuje i spolu s místostarostou Mrázkem a celé zastupitelstvo jednohlasně volí starostou Michala Pokorného. V tomto období je zmiňováno množství problémů obce způsobených výstavbou společnosti Ballymore a předchozích vadně realizovaných inženýrských sítí obce.

Řešená témata


Období 2002–2006

Složení zastupitelstva
 • Pokorný Michal (starosta)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 7/2005)
 • Vyšínová Jana (místostarostka od 8/2005)
 • Blecha Zdeněk (do 11/2002)
 • Brávek Jiří (od 8/2005)
 • Brož Ivan
 • Brož Jiří
 • Hrdina Vojtěch (do 8/2005)
 • Kopinec Jan, Ing.

Nový starosta Pokorný před volbami a po volbě starostou slibuje redukci výstavby a zachování vesnického rázu obce, rozvoj obce je opět hlavním tématem. Výsledkem tohoto období je především přijetí 1. změny územního plánu v roce 2004, která zásadním způsobem výstavbu rozšiřuje. Výrazně prodeveloperská politika je v tomto období znásobena.

Řešená témata


Období 1998–2002

Složení zastupitelstva
 • Kopinec Jan, Ing. (starosta)
 • Čálek Alois (místostarosta)
 • Jeroušek Miroslav, Ing.
 • Makrlíková Anna, Ing.
 • Pokorná Yvona
 • Pokorný Michal
 • Srba Karel, Ing.

Obec po období starostování Ing. Boušky volí starostou Ing. Kopince. Ten tak navazuje na svou funkci z doby komunismu již jako úspěšný živnostník v oblasti výstavby, přičemž ve své živnosti nepřetržitě pokračuje i v době trvání funkce starosty. Jedná se o výrazného zastánce a podporovatele výstavby v obci, zejména developerských projektů. Ing. Kopinec je zásadním autorem výrazného rozšíření projektu CPI a získání územního rozhodnutí na 770 bytových jednotek, které je až do dnešního dne platné.

Řešená témata


Období 1994–1998

Složení zastupitelstva
 • Bouška František, Ing. (starosta)
 • Kopinec Jan, Ing. (místostarosta)
 • Lukáš Miroslav
 • Plecitá Libuše
 • Pokorná Yvona
 • Pokorný Michal
 • Sedláček Jiří

Obec navazuje na první porevoluční volební období v řešených tématech. V tomto období přijímá obec svůj první územní plán a plánuje svůj další rozvoj.

Řešená témata


Období 1990–1994

Složení zastupitelstva
 • Bouška František, Ing. (starosta)
 • Birhanzl Ivan (místostarosta)
 • Bubník Otakar
 • Horáček M.
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Lorenc L.
 • Lukáš Miroslav
 • Plecitá Libuše
 • Pokorný Michal

Obec vstupuje do porevolučního období s cca 520 obyvateli, s končící prodejnou Jednoty, minusovým stavem pokladny, bez plynu a kanalizace, s předsedou Místního národního výboru Ing. Kopinecem (zvolen 1986). Obec nemá v té době bytový fond, stává se tak atraktivní pro výstavbu. Obec prodává budovu školy, přestože již plánuje svůj výrazný rozvoj a navýšení počtu obyvatel.

Řešená témata


Délka působnosti zastupitelů

Zde naleznete přehlednou tabulku zastupitelů Statenic seřazených dle četnosti zvolení, a celkovou dobu, kterou působili v zastupitelstvu obce.

Zastupitel/kaZvolen/aObdobíPočet let
Pokorný Michal8x1990–202232
Kopinec Jan6x1990–2010
2014–2018
24
Mrázek Bohuslav4x2002–2005
2006–2007
2010–2017
11
Brož Ivan3x2002–2010
2018–2022
12
Šmardová Miroslava3x2010–202212
Bouška František2x1990–19988
Plecitá Libuše2x1990–19988
Lukáš Miroslav2x1990–19988
Pokorná Yvona2x1994–20028
Brož Jiří2x2002–2006
2014–2018
8
Nyklas Jan2x2010–20188
Sládek Jan2x2010–20188
Kupec Michal2x2006–20137
Cechel Jakub2x2015–20227
Picek František2x2010–20155
Vondra Petr2x2013–20185
Vyšínová Jana2x2002–20064
Zeman Antonín2x2006–2007
2017–2018
2
Birhanzl Ivan1x1990–19944
Blecha Zdeněk1x2002–20021
Brávek Jiří1x2005–20061
Bubník Otakar1x1990–19944
Čálek Antonín1x1998–20024
Hajoš Michal1x2006–20104
Horáček M.1x1994–19984
Hrdina Vojtěch1x2002–20053
Jeroušek Miroslav1x1998–20024
Lorenc L.1x1994–19984
Makrlíková Anna1x1998–20024
Mašek Dominik1x2018–20224
Maxa Matěj1x2018–20224
Nováková Věra1x2010–20144
Novotná Apolena1x2018–20224
Sedláček Jiří1x1994–19984
Srba Karel1x1998–20024
Šanda Miroslav1x2018–20224
Trachta Jaroslav1x2018–20224
Volková Věra1x2010–20144