…nemáme ani vlastní, ani spádovou školu?

V roce 2022 mohly Statenice slavit víc než 100 let existence statenické školy. Je ironií, že v roce 1994 zastupitelé obce rozhodli o prodeji školy i s pozemkem za (z dnešního pohledu) pouhý 1,5 mil. Kč s argumentem, že je budova školy s pozemkem pro obec zbytečná, ačkoli si její potřeby měli být vědomi, vzhledem k plánované developerské výstavbě. Takováto budova s velkým pozemkem navíc v obci chybí i pro jiné účely.

Absence školy ve Statenicích nebyla účelně řešena ani v následujících volebních obdobích a plány byly v tomto ohledu dlouho mlhavé. V případě realizace developerských projektů se již potřeba školy jeví jako nutnost, přičemž jakákoli pokročilá jednání s developery v tomto smyslu neproběhla.

Zeptali jsme se starostky…

„Stejně jako Statenice čím dál naléhavěji potřebují mateřskou školku, kterou připravujeme k realizaci a která bude dokončena, potřebují neméně palčivěji také základní školu. Bohužel je to mnohem tvrdší oříšek. Škola vyžaduje daleko větší pozemky, které obec nemá, a daleko větší finance. Zmapovali jsme všechny potenciální pozemkové možnosti pro stavbu školy a jednali také o koupi staré budovy školy, kterou v minulosti obec nešťastně prodala. Ale žádné reálné řešení se nám nepodařilo najít.

Oslovili jsme v této souvislosti také CPI, velkého investora v našem katastru, a jednali s ním, aby v rámci příspěvku/kompenzací obci daroval pozemek pro školu, který se nachází na jeho územní a spolufinancoval ji, ale dosud se developer jednoznačně nevyjádřil.

Potenciální variantou by v současné chvíli byla realizace jednotřídky, kterou přinesla architektonická studie centra obce v rámci posouzení využití stávající budovy obecního úřadu. Ten by se však musel přesunout do prostor nástavby obchodu pana Sadila, což je také budova v majetku obce. Pro obec by to ale znamenalo dvojitou investici, která by svými prostorovými a finančními nároky pravděpodobně v současné chvíli nesplnila očekávaní naše ani našich obyvatel.

Proto jsme zahájili jednání o spolkové základní škole s obcí Horoměřice, na níž by se podílela také obec Únětice, která nemá spádovost pro 2.stupeň své základní školy. Její realizace může trvat déle než 10 let, ale krajské dotace vznik spádových škol podporují, takže budeme věřit, že se nám podaří najít dostatek peněz na její spolufinancování.“

MgA. Apolena Novotná, starostka

Zásadní kroky a rozhodnutí

V období 1990–1994

Po neúspěšných pokusech o pronájem odsouhlasen a dokončen prodej budovy školy za 1,5 mil. Kč – chátrající budova, nemožnost investovat do její opravy (zápis z 21.9.1993, zápis z 27.10.1994).

Obec má za to, že školu v budoucnu potřebovat nebude a že budova s velkým pozemkem je pro obec zbytečná.

V dalších obdobích obec hradí okolním obcím příspěvky za to, že jsou v jejich školách statenické děti přijímány.

Budova se prodává a současně se zadává zpracování nového územního plánu, který je dokončen v roce 1997 a počítá s celkovou plochou 376 ha, 3000 trvale bydlícími obyvateli a 500 přechodně bydlícími obyvateli. Prodej budovy školy společně s plánováním takto rozsáhlého rozvoje je zcela nekoncepční záležitostí.

Složení zastupitelstva
 • Bouška František, Ing. (starosta)
 • Kopinec Jan, Ing. (místostarosta)
 • Lukáš Miroslav
 • Plecitá Libuše
 • Pokorná Yvona
 • Pokorný Michal
 • Sedláček Jiří

V období 1994–1998

Spolu s chystanou rozsáhlou výstavbou projektu H-Systém (148 bytových jednotek a 444 bytových jednotek Sady nad Černým Volem) se téma školek a školy vrací a má být řešeno následně dle počtu obyvatel.

Již v roce 1998 se objevuje zmínka o nedostatečné kapacitě školy v Horoměřicích, když se do ní nedostaly 4 statenické děti (zápis z 23.3.1998).

Složení zastupitelstva
 • Bouška František, Ing. (starosta)
 • Kopinec Jan, Ing. (místostarosta)
 • Lukáš Miroslav
 • Plecitá Libuše
 • Pokorná Yvona
 • Pokorný Michal
 • Sedláček Jiří

V období 1998–2002

 • V dostupných dokumentech nejsou uvedeny žádné aktivity obce v této oblasti.
Složení zastupitelstva
 • Kopinec Jan, Ing. (starosta)
 • Čálek Alois (místostarosta)
 • Jeroušek Miroslav, Ing.
 • Makrlíková Anna, Ing.
 • Pokorná Yvona
 • Pokorný Michal
 • Srba Karel, Ing.

V období 2002–2006

 • V dostupných dokumentech nejsou uvedeny žádné aktivity obce v této oblasti.
Složení zastupitelstva
 • Pokorný Michal (starosta)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 7/2005)
 • Vyšínová Jana (místostarostka od 8/2005)
 • Blecha Zdeněk (do 11/2002)
 • Brávek Jiří (od 8/2005)
 • Brož Ivan
 • Brož Jiří
 • Hrdina Vojtěch (do 8/2005)
 • Kopinec Jan, Ing.

V období 2006–2010

 • V dostupných dokumentech nejsou uvedeny žádné aktivity obce v této oblasti.
Složení zastupitelstva
 • Zeman Antonín (starosta do 12/2007)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 12/2007)
 • Pokorný Michal (starosta od 1/2008)
 • Kupec Michal (místostarosta od 1/2008)
 • Brož Ivan, Ing., CSc.
 • Hajoš Michal, Ing.
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Vyšínová Jana, Mgr. (do 12/2006)

V období 2010–2014

 • V dostupných dokumentech nejsou uvedeny žádné aktivity obce v této oblasti.
Složení zastupitelstva
 • Pokorný Michal (starosta do 6/2011)
 • Sládek Jan, Ing. (starosta od 6/2011)
 • Nováková Věra (místostarostka do 5/2012)
 • Šmardová Miroslava, Ing. (místostarostka od 5/2012)
 • Kupec Michal (do 9/2013)
 • Mrázek Bohuslav
 • Nyklas Jan
 • Picek František, MUDr.
 • Volková Věra, Ing.
 • Vondra Petr (od 9/2013)

V období 2014–2018

 • V dostupných dokumentech nejsou uvedeny žádné aktivity obce v této oblasti.
Složení zastupitelstva
 • Šmardová Miroslava, Ing. (starostka)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 3/2017)
 • Brož Jiří, Ing.
 • Cechel Jakub (od 5/2015)
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Nyklas Jan
 • Picek František, MUDr. (do 5/2015)
 • Pokorný Michal
 • Sládek Jan, Ing.
 • Vondra Petr
 • Zeman Antonín (od 3/2017)

V období 2018–2022

Téma školy se intenzivně řeší ve volebním období od roku 2018. Postupně se projevuje problém se získáním tzv. spádové základní školy.

Dochází ke schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hnízdo v Úněticích, čímž je vytvořena spádovost pro děti z Černého Vola (zápis z 15.6.2022).

Další potřeby dětí z obce jsou řešeny dohodami s okolními obcemi, kterým obec hradí příspěvky. Zároveň je chystán projekt tzv. spolkové základní školy s obcí Horoměřice.

Složení zastupitelstva
 • Novotná Apolena, MgA. (starostka)
 • Pokorný Michal (místostarosta)
 • Šanda Miroslav (místostarosta)
 • Brož Ivan, Ing., CSc. MBA
 • Cechel Jakub, Ing.
 • Mašek Dominik, Ing. Mgr.
 • Maxa Matěj
 • Šmardová Miroslava, Ing.
 • Trachta Jaroslav, Ing.