…statenický zámek chátrá a chátrá?

Zámek býval vždy dominantou Statenic a jeho významné umístění stále obec definuje. Zcela právem tedy občané jeho trvale zchátralý stav kritizují. Jedná se o chráněnou historickou památku s velkou historickou hodnotou, z odkazů na internetu o jeho historii lze např. zmínit článek na www.hrady.cz

Oficiální informace o popisu zámku jako kulturní památky v havarijním stavu je možné získat na následující stránce. Prohlédnout si můžete i původní list kulturní památky z roku 1970.

Zámek je postupným chátráním ve stavu, kdy je již ve své originální podobě vážně ohrožen. O neutěšeném stavu objektu lze najít více informací například i v textu na www.dumazahrada.cz.

Původní majitelé

Na současném stavu zámku se výrazným způsobem podepsalo hospodaření Státního statku Lichoceves, který jej využíval až do konce roku 1992.

Dcery dřívějšího vlastníka Straky dostávají areál zámku s rozsáhlými pozemky v restituci zpět 12.9.1992. Nemovitosti následně prodávají společnosti ZH-servis s.r.o., která je po zbytek 90. let vlastní a využívá jako zástavu pro své úvěry. Po odstoupení od kupní smlouvy ze strany restituentek a získání majetku zpět jej prodávají společnosti Alfa Praha s.r.o. za celkovou kupní cenu 55 mil. Kč (kupní smlouva 1 a kupní smlouva 2).

Původní záměry nového majitele

Nový developer Alfa Praha s.r.o. přichází s různými projekty, např. s ideou bydlení pro seniory na zámku (zápis z 11.7.2001).

Další informace hovořily o tom, že na 32 ha má být bytová výstavba, na 10 ha sportovně-zábavní centrum, na 3,5 ha nízkopodlažní hotel, na 80 ha golfové hřiště (z toho 32 ha ve Statenicích), v areálu zámku potom plochy pro obchod a služby (viz development Alfa Praha).

Dlouhou dobu se s projektem nic nedělo – viz například článek v magazínu EURO.

Ojedinělé občanské hlasy a aktivity

  • Uložení komisím projednat situaci okolo zámku (zápis z 20.1.1999).
  • Nesouhlas Ing. Hrdiny s vyjednáváním starosty Pokorného a zastupitele Ing. Brože s Alfou Praha, protože „není uvedena oprava zámku.“ Ale investor by při požadavku na opravu zámku prý snížil prostředky do obce a zastupitelé preferují inženýrské sítě (zápis z 23.2.2004).
  • Developer skutečně v roce 2009 požádá o vydání územního rozhodnutí na opravu zámku na dům pro seniory, ZŠ, žádá o vodovod, plynovou přípojku, toto však následně bere zpět (zápis z 14.4.2009) a situaci zámku dále neřeší.

V zápisech ze zastupitelstev se téma zámku objevuje jako zcela okrajové a obec se o jeho budoucnost příliš nezajímala. Toto téma je tak spíše předmětem individuálních aktivit jednotlivých občanů obce a developer zjevně nehodlá stav zámku v krátké době řešit, přestože přichází s různými návrhy.

Ve volebním období po roce 2018 obec navázala kontakt s Národním památkovým ústavem, který sdělil, že stav zámku sleduje, kromě nařízení jeho zabezpečení však žádné praktické kroky nečiní.

Budoucnost zámku zřejmě spěje k realizaci záměru developera vybudovat zde 88-120 malometrážních bytů.

Zeptali jsme se starostky…

„Obec je nucena vyčkávat na další rozhodnutí o osudu zámku jeho vlastníka, kterým je společnost Alfa Praha, a minimalizovat případné ohrožení bezpečnosti, jež postupným chátráním roste.

Nadále budeme ale usilovat o to, aby tato kulturní památka zůstala důstojnou dominantou obce a nebyla odsunuta při realizaci stavebního plánu developera až na poslední 4. etapu. Budeme maximálně podporovat využití veřejných prostor zámku pro co nejširší spektrum služeb a pokud možno také obecní infrastruktury.“

MgA. Apolena Novotná, starostka