O projektu

Projekt Paměť Statenic je výsledkem práce kolektivu autorů zajímajících se o dění v obci Statenice pod vedením Ing. Miroslava Lukáče. Autoři čerpali informace zejména z oficiálních zápisů z jednání zastupitelstev obce od roku 1990 a z dalších dostupných pramenů. V některých případech získali autoři ke svému bádání podrobnější dokumentaci, jako např. historie developerského projektu CPI, v tomto případě je tedy téma zpracováno podrobným způsobem.

Vzhledem k tomu, že zápisy z jednání zastupitelstev obce často neobsahují veškeré relevantní informace, autoři jsou si vědomi toho, že předkládaná analýza nemusí být kompletní. Velmi rozdílná je i kvalita zápisů v jednotlivých obdobích; a to od stručných tezí, až po podrobné vysvětlující zápisy s množstvím příloh. Na zápisy je odkazováno a pro zájemce jsou uveřejněny na webu obce. Autoři kvitují, že se jim s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím a spoluprací s vedením obce v rámci transparentní politiky podařilo dosáhnout toho, aby veškeré zápisy z jednání zastupitelstev od roku 1990 byly uloženy na obecním webu k pročtení. Tím je každému umožněno si informace ověřit a zjistit i související údaje, když s ohledem na rozsah materiálů byli autoři nuceni vybrat jen to nejpodstatnější.

Záměrem bylo předložit zájemcům zejména z řad obyvatel obce dostatek oficiálních informací k tomu, aby získali objektivní pohled na více než 30 let vedení a řízení Statenic a Černého Vola. Cílem autorského kolektivu je rovněž povzbudit v občanech zájem o dění ve Statenicích a Černém Vole a budou rádi, pokud se podaří iniciovat přínosnou diskusi na téma minulosti, přítomnosti i budoucnosti naší obce. V tomto smyslu nechť zájemci zasílají své kultivované a věcné příspěvky na email: namety@pamet-statenic.cz.

Celý projekt vznikl díky vysokému nasazení desítek dobrovolníků, kteří do něj vložili desítky až stovky hodin dobrovolné a bezplatné práce se záměrem pomoci zájemcům se ve spleti minulosti daného území zorientovat.

O vyjádření k situaci byla požádána MgA. Apolena Novotná, starostka obce v období 2018–2022, která reaguje k jednotlivým tématům. Paní starostka se však na tvorbě tohoto webu nijak nepodílela a projekt vznikl zcela mimo podporu obce Statenice.

S ohledem na předvolební a povolební politikaření v roce 2022 znamenající návrat předchozích dlouholetých politiků a jejich stylu do vedení obce, je projekt v této podobě ukončen a bude ponechán zakonzervovaný ve stavu k 17. 10. 2022. Po uplynutí období populismu, překrucování skutečností a zákulisní nečitelné politiky se opět vrátí období přející pravdě, hledání faktů a souvislostí, jak tomu již bylo v historii mnohokrát. Zbývá věřit, že období populismu nebude nepřiměřeně dlouhé.

Motto: „Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost.“ – čínské přísloví