Rozšiřování obce výstavbou je zásadním tématem. Růst obce je přirozený proces, který obec usměrňuje územním plánováním. Při skokovém nárůstu výstavby a počtu obyvatel je zodpovědné plánování nutností. Příchod developera vždy představuje velké možnosti i velká…